Termeni si conditii

Generalități

Folosirea (vizitarea sau comanda produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a termenelor și condițiilor.

Societatea INTEND COMPUTER SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o notificare prealabilă. Accesând această pagină puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acesteia.

 

Definiții

Acest site este întreținut și administrat de INTEND COMPUTER SRL (legal înregistrată), care va fi denumit în continuare "Societate" sau "INTEND".

Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului www.intend.ro este denumit "Client".

Adresa Internet care este proprietatea Societății (www.intend.ro) va fi denumită generic "site-ul intend.ro".

Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe site-ul intend.ro vor fi denumite în continuare "conținut".

 

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului intend.ro este proprietatea Societății și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996). Folosirea fără acordul Societății a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).

Astfel sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului intend.ro de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conținutului, precum și citirea, publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri pentru a face comparație sau analiza în vreun fel dacă nu s-a primit acordul scris în prealabil.

Fotografiile și datele sunt folosite cu acordul Societății fie direct, fie prin reprezentanții săi din România.

 

Declinarea responsabilității

Prețurile, disponibilitatea și descrierea produselor afișate pe site sunt informative. Fără confirmarea suplimentară a informațiilor în mod scris din partea companiei, INTEND nu își asumă responsabilitatea legală pentru eventualele greșeli de editare, afișare și/sau listare. INTEND COMPUTER SRL își rezervă dreptul de a refuza comanda din considerente interne fără notificare prealabilă. INTEND COMPUTER SRL își rezervă dreptul de a-și alege clientela cu respectarea Art. 56 din Ordonanța 99/2000 cu modificări ulterioare, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

 

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului intend.ro, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul intend.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt, sau care exploatează erori ale aplicației.

 

Litigii

Orice litigiu apărut intre Clienți și Societate va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

Fiind de acord cu cele de mai sus, vizitatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

 

Securitatea datelor personale si a informatiilor transmise

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679 din 2016 aplicabil din 25 Mai 2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), INTEND COMPUTER SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre protecția datelor personale vă rugam sa citiți Politica de confidențialitate.

 

Dacă aveți întrebări suplimentare în legătură cu termenele și condițiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați.

 

INTEND COMPUTER SRL

Departament Administrativ

Str. Meseriilor Nr. 17, Cluj-Napoca

400137, Județul Cluj, Romania

Tel./Fax: +4 0264 437484

E-mail: office@intend.ro